Yapısal Kablolama

Küreselleşen dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altında çalışmanın yanında artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucu kuruluşlar; etkin bilişim sistemlerini kullanmak zorundalar. Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktif bilişim sistem ve donanımları da bu özelliklerini destekleyecek fonksiyonel altyapılara ihtiyaç duyuyor.


Yapısal Kablolama Standartları :

Yapısal Kablolama Sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarak gerçekleştirilir. Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bant genişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenler de göz önüne alınmalıdır.


Yapısal Kablolama Sisteminin Avantajları:

Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb. her türden aktif sistem aynı kablolama üzerinde çalışabilmektedir.
Yapısal Kablolama Sistemleri için verilen "uzun periyotlu sistem ve uygulama garantisi" (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve bu sisteme sahip olmakla yükselecek ortak yazılım, donanım kullanma oranının sağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasına rağmen, sistem, düşük bir "toplam sahip olma maliyeti" ile elde edilir.
Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntü şeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; internet, intranet, video konferasn, IP Telefonu vb. uygulamaları destekler.
Sistemin getirdiği esneklik sayesinde patch panelde yapılacak basit bir port değişikliği ile; herhangi bir data noktası veya telefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır.
Yapısal Kablolama üzerinden kaynaklanabilecek arızalar kısa sürede tesbit edilip giderilebilir.
Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadan kalkar.
Kablolama Organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan Patch Panel ve Kabinet Sistemi ile kablolar dekoratif bir görüntü kazanmaktadır.
Yapısal Kablolama ile 1 Gbps'a kadar bütün hızları desteklemek mümkündür.
Bilgisayar, yazıcı, sunucu, program, data base vb. donanım ve yazılımlar, tam kapasite ile çalışabilecekleri bir ağ üzerinde işletildiklerinde; amaçta birleşmiş ekiplerle elde edilebilen sinerji etkisi yaratırlar.
Artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yoğun rekabet koşulları altında yanıt vermek durumunda olan; ürün ve hizmet sunucularının gereksinim duydukları hızlı ve etkin bilişim sistemleri; bu otomasyonu destekleyecek fonksiyonel altyapılar üzerine kurulmalıdır. Amaca uygun projelendirilmiş ve uygulanmış bir Yapısal Kablolama Sistemi; mevcut üstyapıyı desteklemenin yanında, orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek ek kapasite gereksinimlerine de yanıt verebilecek esneklikte olmalıdır.


Bakır Kablolama Sistemleri :

Sistemler ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/EC11801 ve EN50173 gibi uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir.

Sistemler ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/EC11801 ve EN50173 gibi uluslararası standartlara göre gerçekleştirilir.

Yatay kablolama sistemleri en fazla 100 mt kanal uzunluğuna sahip olmalıdır. Kanal uzunluğu; yatay kablo ve ara kablolar dahil, uçtan uca mesafeyi içermektedir. Günümüzde yatay kablolama sistemi için yaygın olarak Cat5, Cat5e, Cat6 standartlarında bakır ürünler kullanılmaktadır. Cat5 ve Cat5e standartlarında kurulan 100 mt uzunluğundaki bir sistem, 100 MHz'lik bant genişliğine sahiptir. Cat6 standartlarında bir sistem ise 250 MHz'lik bir bant genişliğindedir. Bu bant genişliklerinde iletilen verinin hızı ise tamamen veri kodlama teknikleriyle ilgilidir. Örneğin gigabit veri iletişimi için yaklaşık 82 MHz'lik bant genişliği yeterlidir.

Bina omurga ve kaburga sistemlerinde ise Cat3 standartlarında bakır ürünler yaygın olarak, ses iletişimi için kullanılmaktadır. Bina içindeki yaygın dağıtım noktalarını, bina ana dağıtım noktasına ve diğer bina ana dağıtım noktalarına bağlamak için genellikle çoklu (multuqipair) bakır kablolar ve sonlandırma üniteleri kullanılmaktadır.


Fiber Optik Kablolama Sistemleri :

Fiber optik kablolama sistemleri için mevcut olan ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/EC11801 ve EN50173 standartları geçerli sayılmakla birlikte, veri iletişim kategorisindeki hızlı gelişmeler nedeniyle sürekli değişmektedir.

F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampus Omurga Sistemleri oluşturulmasında kullanılmaktadır. Geleceğin yatay kablolama sistemi olarak bakır sisteminin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyet açısından uygun değildir.

Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modunda iletilmektedir.

Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir.

Multimode kablolar da kendi arasında 62.5/125 mikron ve 50/125 mikron çaplı olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Kablo çapı ne kadar küçülürse, iletilecek verinin kapasitesi ve mesafesi de o kadar artmaktadır. Bant genişliği; 62.5/125 mikron için 160-200 MHz/km, 50/125 mikron için 500 MHz/km'dir.

Singlemode kablolar 8.3-9/125 mikron çapında olup, çok yüksek bant genişliğine sahiptir. Bu nedenle, yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletişimleri için kullanılmaktadır.

Multimode ve Singlemode kablolama sistemleri için veri iletişim mesafesini belirtmek pek doğru değildir. Bu sistemlerde verinin hızını ve mesafesini ancak veri kaynağı belirlemektedir. İletişim teknolojisinde kullanılan cihazların çalışması için enerji sistemlerinde Topraklama (Grounding) çok önemlidir. Gerek cihazların ihtiyaç duyduğu voltaj aralığının hassasiyeti ve gerek Türkiye ve özellikle metropol illerimizdeki altyapı sorunlarından kaynaklanan kötü toprak nedeniyle bu konu olmazsa olmaz önceliğe sahip olabilmektedir.


Topraklama :

DataLine, enerji altyapı sistemlerinin kurulumunun yanısıra gerekli topraklama sistemlerinin de kurulumunu yapmakta, mevcut sistemlerin de ölçüm ve iyileştirmelerini sağlamaktadır.

Konu ile ilgili gerekli Meger benzeri ölçü aletleri kullanılmakta, standart çalışma teknikleri ve yöntemleri uygulamaktadır.

Aynı şekilde enerji sistemlerinin ölçüm ve analizleri yapılmakta, raporlanarak gerekli önlemler alınmaktadır. Ayrıca şebekeden kaynaklanan nötr sorunlarının giderilmesi için de değişik yöntemler uygulanmaktadır.

Elektrik Altyapısı

UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) dağıtım sistemleri,

Şebeke elektrifikasyon dağıtım sistemleri,

Dağıtım panoları tasarım ve montajı,

Topraklama sistemlerinin kurulması, ölçümlenmesi ve bakımı,

Altyapı sistemlerinde elektrik (şebeke ve UPS) dağılımı da en az data kablolaması kadar önemlidir. Bu nedenle DataLine elektrik dağıtımı sistemlerini ve bilhassa TOPRAKLAMA sistemlerini uzmanlaşmış ekibiyle gerçekleştirmektedir.

Elektrik altyapısının, data kablolaması yapan ekiple eşgüdüm halinde gerçekleştirilmesi kurulum esnasında ise sağlıklı ve ekonomik, işletme esnasında ise kolaylık ve verimlilik sağlar. Bu nedenlerle DataLine bu hizmeti de altyapı sistemlerinin bir parçası olarak değerlendirmektedir.


Local Area Network :

Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış 'küçük ofis uygulamaları'ndan, binlerce uç içeren 'kampus çözümleri'ne, yapısal kablolamadan kablosuz çözümlere kadar uzanan birçok kavramı içeren Yerel Alan Ağ Çözümleri'nin bu entegrasyonu sağlayabilmesi için çok titiz bir yaklaşımla tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.

Son yıllarda, gelişen teknoloji ile beraber Yerel Alan Ağ Tasarımı köklü değişikliklere uğramıştır. Yerel Alan Ağları sadece bilgisayarları birbiriyle görüştürecek sistemler olarak düşünülmekten çıkmıştır. Artık çoklu ortam (multimedia) sistemlerinin (ses ve görüntü sistemleri) bilgisayar ağları üzerinden hizmet vermesi beklenir olmuştur.

Bunun sonucu olarak 'servis kalitesi' (Quality of Service) ağ tasarımlarında mutlaka göz önüne alınması gereken bir kriter haline gelmiştir. Servis kalitesi uygulamasıyla; ses ve görüntü içeren paketlerin ağ içindeki trafiğine öncelik (priority) tanınarak, çoklu ortam (multimedia) uygulamalarının ağ üzerinde en yüksek performans ile çalışması sağlanmaktadır.

Bazı durumlarda bir kuruluş için kritik bir sunucudaki (server) uygulama programı üzerinde de servis kalitesi gözetilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda servis kalitesinin; ağ üzerindeki tüm yönlendirici (router), anahtar (switch), IP Telefonu ve IP üzerinden Ses (Voice over IP) Sistemlerini kapsayacak şekilde tasarlanıp uygulanması gerekir.

Servis kalitesi yanında Yerel Alan Ağ Sistemlerinde uygulamalara yeterli bant genişliğinin verilmesi de önemli bir boyuttur. DataLine, Gigabit Ethernet uygulamaları ile müşterilerine yüksek performanslı çözümler sunmaktadır.

Yerel Alan Ağlarındaki iletişim hızlarının artışıyla bazı durumlarda sunucu üzerinde çalışan uygulamalar, ağ hızına erişememektedir. Bu durumlarda yük paylaştırıcı (load sharing) cihazlarına başvurulmaktadır. Bu şekilde birden fazla sunucu tek bir cihaz gibi çalışıp, yüksek performanslı hizmet verebilmektedir. Bu işlem bazı ağ anahtarlarının ve yönlendiricilerinin üzerinde bulunan bir özellik olmakla beraber, ayrı bir cihaz olarak da sağlanabilmektedir.

Yerel Alan Ağlarının tasarlanmasında gözden kaçmaması gereken önemli konulardan biri de 'ağ güvenliği' kavramıdır. Tüm bilişim ağları; şu veya bu şekilde ama mutlaka en büyük (ve en tehlikeli) ağ olarak nitelendirilebilecek olan internete bağlanmaktadır. Saldırılara açık bu ortamda; ağların güvenliği , Güvenlik Duvarı (firewall) ve alarm sistemleri (intention dedection systems) ile sağlanmaktadır.

DataLine bilgi ve tecrübesini yansıttığı 'yüksek performanslı' Yerel Alan Ağ Çözümleri ile müşterilerinin hizmetindedir.

Wireless (Kablosuz Çözümler)

Günümüzde çoklukla 'kablolu iletişim ortamlarını kullanan sistemler kurulmakla beraber; uygulama mekanının özel durumu nedeniyle; (kablolama yapılacak binanın tarihi eser olması, arazının kablo çekmeyi zorlaştıran yapısı, mobilite ihtiyacı vb. durumlar' kablosuz çözümlere gidilmektedir. Bugünkü hali ile wireless; kablosuz sistemin tamamlayıcısı ve destekleyicisi konumundadır.

IEEE 802.11 protokolüne göre 11 Mb kapasite ile çalışan wireless; sistemin taşınabilirliği, kullanıcıya sağladığı 'her yerde olabilme' özgürlüğü gibi üstün yanlarının yanında yakın gelecekte kapasitesinin de artması ile; kablolu sistem için bugün olduğundan daha ciddi bir alternatif haline gelebilecektir.

Kablolu Ağ Çözümleri'nin uzmanı DataLine; wireless teknolojisinideki gelişmeleri stratejik bir yaklaşım ile takip ediyor. Bu alanda eğitim almış kadrosu ile; kablosuz çözümleri dikkatle tasarlıyor ve başarıyla uyguluyor.Fiber Termination :

LightCrimp Plus Termination
Kit Fibet Optic ST / SC / MT-RJ Konnektörler için kullandığımız el aletimizdir.
MT-RJ Fiber optik Konnektör Sonlandırma Kiti, Tasarım ve uygulamalar için kulandığımız Fiber Optik sonlandırma el aletimizdir.
Epoxy Polish Fiber Optik ST / SC Konnektör Sonlandırma kitimizdir.
Corning X77 Micro Fusion Splicer Corning Fusion Splicer Sonlandırma Cihazımız. Her türlü Fiber Optik kablonun ek yapılması için kullandığımız ürünümüzdür. Sonlandırma esnasında karşılaşılan db kayıplarını minumun seviyesinde tutan otomatik olarak sonlandırmasını kaynak yöntemiyle yapan cihazımız.


Test Cihazlarımız :