F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampus Omurga Sistemleri oluşturulmasında kullanılmaktadır. Geleceğin yatay kablolama sistemi olarak bakır sisteminin yerine yerine geçeceği düşünülmektedir.

Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modunda iletilmektedir.

Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoriden oluşmaktadır. Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir.

Multimode kablolar da kendi arasında 62.5/125 mikron ve 50/125 mikron çaplı olmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır. Kablo çapı ne kadar küçülürse, iletilecek verinin kapasitesi ve mesafesi de o kadar artmaktadır. Bant genişliği; 62.5/125 mikron için 160-200 MHz/km, 50/125 mikron için 500 MHz/km'dir.

Singlemode kablolar 8.3-9/125 mikron çapında olup, çok yüksek bant genişliğine sahiptir. Bu nedenle, yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletişimleri için kullanılmaktadır.

Multimode ve Singlemode kablolama sistemleri için veri iletişim mesafesini belirtmek pek doğru değildir. Bu sistemlerde verinin hızını ve mesafesini ancak veri kaynağı belirlemektedir. İletişim teknolojisinde kullanılan cihazların çalışması için enerji sistemlerinde Topraklama (Grounding) çok önemlidir. Gerek cihazların ihtiyaç duyduğu voltaj aralığının hassasiyeti ve gerek Türkiye ve özellikle metropol illerimizdeki altyapı sorunlarından kaynaklanan kötü toprak nedeniyle bu konu olmazsa olmaz önceliğe sahip olabilmektedir.

Fiber optik bir kablonun kesitine bakıldığında iç kısımları şunlardır:

Merkez - Işığın hareket ettiği ince cam tabaka
Cam Örtü - Merkezin dışını saran optik malzemeden üretilmiş, merkezden yasıyan ışığı tekrar merkeze geri gönderen kısım
Kılıf - Kabloyu darbelere ve neme karşı koruyan dış katman
Yüzlerce hatta binlerce optik fiberden oluşan bu kablolar, merkez çaplarına,yapıldıkları malzemeye ve ışığın kırılma şekline göre ikiye ayrılırlar.

1. Tekil Modlu Fiberler: Yaklaşık 9 mikronluk çapa sahip olan ince merkezli kablolardır ve 1300 ile 1550 nanometre arasında dalgaboyu değerine sahip kızılötesi lazer ışığını iletirler. Bu kablo tipi genellikle veri kaybının daha az olması istenen yerlerde kullanılır.

2. Çoğul Modlu Fiberler: Yaklaşık 62.5 mikronluk çapa sahip olanlardır ve 850 ile 1300 nanometre arasında dalgaboyu değerine sahip kızılötesi lazer ışığını iletirler.Üretim maliyeti daha uygun olduğundanen çok kullanılan kablo türüdür. Kayıp miktarı tekil modlu kablolara göre daha fazladır.

Bazı fiber kablolar ise plastikten üretilmiştir ve 1mm’ye varan merkeze sahiptirler. Bu kablolar 650 nanometre dalgaboyuna sahip görülebilir kırmızı ışığı iletirler.

Fiber Optik Kablolar ışıgı nasıl iletirler:

Lazerden gönderilen ışın demeti ilk başta doğrusal bir yol izler. İlk başta ışık sinyali 1 ve 2 olarak çıkan alt - üst sınır ışınları şekilde görüldüğü gibi kablonun kıvrıldığı noktalarda; ışık cam örtüye çarpıp geri yansır bu şekilde yansıya yansıya merkezdeki yoluna yavaşlayarak ve bir miktar kayba uğrayarak da olsa devam ederler. Bu nedenledir ki, fiber kabloların fazla kıvrım yapmadan genellikle düz bir yol izlemesi, veri iletim hızı ve kalitesi açısından önemlidir. Cam örtü tabakası ışığı kesinlikle absorbe etmez ve neredeyse tam olarak yansıtır bu da bilginin kayıpsız şekilde ulaşması için çok önemli bir noktadır.

Fiber optik kablolar kullanım yeri ve şartlarına bağlı olarak çelik zırh ya da jel tabakası gibi başka koruyucu ve esneklik kazandırıcı kısımlar da ilave edilebilmektedir. Kablonun üzerine yerleştirilen bu koruyucu tabaka aynı zamanda kemirgenlerin ısırmalarına engel olmak için özel kimyasal maddeler içerir. Bu maddeler kemirgenlerin kabloyu ısırdıklarında tiksinerek kabloyu koparmalarına engel olur.